Dostarczamy rozwiązania technologiczne

T247 kompleksowo realizuje projekty z zakresu systemów zabezpieczeń, systemów automatyki przemysłowej oraz teletechniki i elektryki.

Systemy zabezpieczeń

Jesteśmy specjalistami z zakresu systemów bezpieczeństwa, stąd zajmujemy się:

 • system sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN)

 • system kontroli dostępu
 • systemy CCTV
 • systemy sygnalizacji pożaru (SSP)
 • dźwiękowe systemy ostrzegania (DSO)

Teletechnika

Zajmujemy się pracami związanymi z komunikacją poprzez:

 • instalację sieci LAN
 • wykonywanie pełnego okablowania, w tym również montażu kabli światłowodowych i telekomunikacyjnych
 • wykonawstwo instalacji elektrycznych i teletechnicznych oraz instalację związaną z podłączeniem maszyn
 • budowę studni rozdzielczych, słupków kablowych i przecisków hydraulicznych

Integracja systemów i urządzeń

Zajmujemy się integracją wyspecjalizowanych układów, tak aby umożliwić sprawowanie kontroli nad stanem obiektu i zainstalowanych w nim urządzeń, dzięki:

 • instalacji automatyki budynku
 • instalacji systemów bazujących na układach autonomicznych
 • instalacji sterowników urządzeń
 • instalacji sieci komputerowych wraz z dedykowanymi instalacjami zasilającymi
 • doborowi sprzętu w zakresie rejestratorów DVR, centrali alarmowych i automatyki

Systemy automatyki przemysłowej

Nasz zespół czuwa nad bezpieczeństwem w obiektach przemysłowych, dzięki:

 • czujnikom i zabezpieczeniom
 • wideodomofonom
 • pomiarom i czynnościom sprawdzającym przetworniki temperatury, ciśnienia, faz, napięcia czy substancji znajdujących się w przewodach
 • kontroli ciągłości obwodów
 • okresowym testom urządzeń

Elektryka

Dbamy o obiekty publiczne oraz prywatne poprzez:

 • projektowanie i montaż instalacji elektrycznych, sieci i kanalizacji kablowych
 • modernizację oraz remonty instalacji elektrycznych
 • montaż linii kablowych i napowietrznych Sn i nn
 • oświetlenie ulic, placów, parków
 • instalacje odgromowe

Integracja systemów i urządzeń

Zajmujemy się integracją wyspecjalizowanych układów, tak aby umożliwić sprawowanie kontroli nad stanem obiektu i zainstalowanych w nim urządzeń, dzięki:

 • instalacji automatyki budynku
 • instalacji systemów bazujących na układach autonomicznych
 • instalacji sterowników urządzeń
 • instalacji sieci komputerowych wraz z dedykowanymi instalacjami zasilającymi
 • doborowi sprzętu w zakresie rejestratorów DVR, centrali alarmowych i automatyki

Jak działamy?

Dostarczamy rozwiązania technologiczne dla prywatnych firm i zakładów przemysłowych zgodnie ze schematem:

1. Projektowanie

2. Montaż

3. Serwis

4. Badania i testy

Projektowanie

Zajmujemy się projektowaniem kanalizacji teletechnicznych oraz posiadamy uprawnienia do układania linii światłowodowych. Do zadań projektowych, które realizuje zespół T247 należy również:

 • projektowanie i wytwarzanie szyfrowanych metod transmisji danych pomiędzy urządzeniami i systemami centralnymi
 • projektowanie i wytwarzanie aplikacji klienckich umożliwiających wykorzystywanie danych z urządzeń rozproszonych
Rozpocznij współpracę
 • projektowanie systemów bezpieczeństwa i automatyki
 • projektowanie systemów alarmowych
 • projektowanie oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego

Montaż

Spółka T247 realizuje prace na podstawie projektów własnych lub projektów dostarczonych przez klientów z obszaru:

 • wykonania pełnego okablowania, w tym również montażu kabli światłowodowych i telekomunikacyjnych
 • montażu układów zasilania oraz przyłączy SN i nN
 • łączenia oraz przełączenia kabli teletechnicznych
 • montażu złączy kablowych
 • budowy studni rozdzielczych, słupków kablowych i przecisków hydraulicznych
 • montażu opraw oświetleniowych wewnętrznych i zewnętrznych
 • podłączania agregatów i rozdzielnic wraz z zasilaniem
Rozpocznij współpracę
 • wykonawstwa instalacji elektrycznych i teletechnicznych oraz instalacji związanych z podłączeniem maszyn
 • podłączania gniazd i kamer do sieci lokalnej
 • spawania muf i przełącznic
 • montażu oświetlenia
 • montażu konstrukcji szynowych, optymalizatorów, modułów fotowoltaicznych czy inwerterów
 • montażu różnego rodzaju czujników i zabezpieczeń, wideodomofonów czy sygnalizacji włamania i napadów
 • montażu urządzeń CCTV

Serwis

Świadczymy usługi bieżącego utrzymania instalacji oraz okresowy monitoring serwisowy w zakresie:

 • napraw usterek
 • przygotowania urządzeń do transportu
 • konserwacji urządzeń i sieci elektrycznych czy zabezpieczeń
 • kontroli i testów maszynerii oraz elektryki
Rozpocznij współpracę
 • przeglądów okresowych
 • kontroli i przeglądu instalacji sieci elektrycznych i energetycznych
 • wykrywania nieprawidłowości

Badania i testy

Wykonujemy niezbędne próby, badania i pomiary związane z wykonaniem dokumentacji odbiorowej oraz konfiguracją sieci i urządzeń, zgodnie z zasadami BHP. Do dziedziny naszych prac należy również:

 • wykonywanie pomiarów i czynności sprawdzających
 • okresowe testy urządzeń
 • przygotowanie urządzeń do diagnostyki, naprawy i remontu
Rozpocznij współpracę
 • kontrola ciągłości obwodów
 • sprawdzanie czujników i przetworników ciśnienia, temperatury czy poziomu substancji znajdujących się w przewodach

Zobacz nasze realizacje!

Sprawdź kompetencje naszego zespołu i możliwości realizacyjne w praktyce. Wśród wykonanych zadań znajdują się projekty dedykowane podmiotom publicznym, jak i prywatnym działającym w różnych branżach.

Dowiedz się więcej

Z naszych rozwiązań korzystają

Poznaj szerokie grono naszych partnerów, którzy korzystają z naszych usług.