Automatyka w oczyszczalni ścieków

Oczyszczalnia ścieków w miejscowości Kolczyn, położonej w gminie Józefów nad Wisłą, to inwestycja od lat oczekiwana przez władze samorządowe oraz mieszkańców. Jest to obiekt, który do oczyszczania stosuje procesy biologiczno-mechaniczne.

Inwestor

Four4Eco

Czas realizacji

IX 2020 – I 2021

Lokalizacja

Józefów na Wisłą (woj. lubelskie)

Obszar

Przemysł

Szczegóły realizacji

W 2020 roku oczyszczalnię objęto kompleksową modernizacją i rozbudową. Spółce T247 powierzono zadanie wykonania instalacji elektrycznych oraz instalacji AKPiA (Aparatury Kontrolno-Pomiarowej i Automatyki). Prace objęły większą część znajdujących się na terenie oczyszczalni obiektów – w tym budynek technologiczny, wielofunkcyjne reaktory, zbiornik zagęszczania osadu, zbiornik magazynowania i stabilizacji tlenowej osadu, studzienki pomiarowe, automatyczną stację zlewną, pompownię ścieków surowych, zbiornik retencyjny ścieków dowożonych, stację dmuchaw, stację odwadniania osadu i rozdzielnię wentylacji.

Oczyszczalnia została zmodernizowana zgodnie z nowoczesnymi technologiami, ułatwiającymi nadzór nad przebiegiem procesu oczyszczania oraz utrzymanie sprawnej infrastruktury. Aparatura Kontrolno-Pomiarowa i Automatyka umożliwia weryfikację szeregu wskaźników takich jak:

 • czas pracy poszczególnych urządzeń
 • informacje o postoju/wydajności pracy urządzeń
 • awarie w systemie
 • odczyty procesowe
 • stężenie czynników fizykochemicznych (np. tlenu)
 • poziom ciśnienia

Spółka T247 dostarczyła stację dyspozytorską wyposażoną w oprogramowanie do wizualizacji wyżej wspomnianych wskaźników, obrazujących proces technologicznego oczyszczania biologicznego oraz mechanicznego.

Zakres wykonanych prac

 • montaż koryt kablowych i ułożenie kabli
 • montaż rozdzielnic wraz z wykonaniem niezbędnego zasilania
 • ułożenie i obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych
 • montaż zewnętrznych opraw oświetleniowych wyposażonych w czujniki ruchu
 • montaż słupów oświetleniowych oraz wysięgników rurowych
 • montaż opraw oświetleniowych wewnątrz budynków (w tym opraw awaryjnych i ewakuacyjnych)
 • podłączenie agregatu
 • montaż przepustów wodo- i gazoszczelnych w fundamencie
 • wykonanie złączy kontrolnych oraz montaż przewodów odprowadzających

Lokalizacja realizacji

Inne realizacje z tego zakresu: